Gala Crăciunului, ediția a II‑a, eveniment remarcabil!

0
148

Mobi­li­za­re, seri­o­zi­ta­te, impli­ca­re acti­va, idei, entu­zi­asm, dorin­ta, mun­ca si nu numai… Toa­te au dus la un rezul­tat nota­bil.

Dupa cum sti­ti, sam­ba­ta, 14 decem­brie, a avut loc a II‑a edi­tie a spec­ta­co­lu­lui “Gala Cra­ci­u­nu­lui”, orga­ni­zat de Aso­ci­a­tia de Parin­ti si Scoa­la “Gala Galac­tion”.

Sco­pul: stran­ge­rea de fon­duri pen­tru dota­rea sco­lii.

Si, cu aju­to­rul dum­ne­a­vos­tra, iata, AM REUSIT !!!!

Lici­ta­ti­i­le si vanza­ri­le de obiec­te, pre­cum si bile­te­le la tom­bo­la, ne-au aju­tat sa depa­sim suma stran­sa anul tre­cut, la pri­ma edi­tie.

Ast­fel, inca­sa­ri­le la spec­ta­co­lul de astazi ara­ta asa:

- vanzari de pro­du­se (pra­ji­turi, orna­men­te)= 9391 lei
— vanzari la lici­ta­tie (pra­ji­turi, orna­men­te) = 2765 lei
— bile­te de tom­bo­la = 3230 lei.

Total Gala Cra­ci­u­nu­lui, edi­tia a II‑a =15.386 lei !!!

Mul­tu­mim parin­ti­lor, pro­fe­so­ri­lor, ele­vi­lor, buni­ci­lor, tutu­ror celor care au par­ti­ci­pat la reu­si­ta aces­tui eve­ni­ment!

Aso­ci­a­tia de Parin­ti a sco­lii “Gala Galac­tion” Man­ga­lia

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele