China a aselenizat !

0
259

Un vehi­cul spa­ţi­al lan­sat de Chi­na a ase­le­ni­zat sâm­bă­tă, trans­mi­te agenţia chi­ne­ză de stat Xinhua, cita­tă de Reu­ters, sta­tul asi­a­tic deve­nind a tre­ia ţară din lume care reu­şeş­te aceas­tă per­for­manţă după SUA şi Rusia.

Nicio nave­tă spa­ţi­a­lă fabri­ca­tă pe Ter­ra nu a mai ase­le­ni­zat din 1976, notea­ză Reu­ters.

Son­da Chan­g’e 3, bote­za­tă după o zei­ta­te din mito­lo­gia chi­ne­ză, a trans­por­tat pe Lună robo­tul Iepu­re­le de Jad care va efec­tua săpă­turi şi stu­dii geo­lo­gi­ce pe supra­fa­ţa sele­na­ră.

Cea mai recen­tă misiu­ne spa­ţi­a­lă desfă­şu­ra­tă de Chi­na a fost tri­mi­te­rea pe orbi­tă a unei nave­te cu trei astro­nau­ţi la bord, care a ando­cat cu Sta­tia Spa­tia­la Inter­na­tio­na­lă, după 15 zile.

Sur­sa: http://www.zf.ro/business-international/china-a-aselenizat-11770368

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply