Zece lucruri despre meciul retur, România-Grecia

0
169

• Avem o şan­să! La meci­ul de marţi, Piţur­că va ale­ge pri­mul 11 din cei 50.000 de români care şi-au luat bilet de meci;

FMI ne poa­te duce la Mondi­al! Gre­ci­lor încă nu li s‑a apro­bat împru­mu­tul de care au nevo­ie ca să-şi ia bile­te de avion pen­tru Bucu­reşti, deci e posi­bil că câş­ti­găm marţi cu 3–0, la masa ver­de;

• Jucă­to­rii greci abia aşteap­tă să vină în Româ­nia, ei tră­ind sub impre­sia că la noi încă se poa­te lua cre­dit doar cu bule­ti­nul;

• Dacă pre­mi­e­rul Pon­ta s‑a decla­rat dez­a­mă­git de fap­tul că gre­cii au bătut cu 3–1, depu­ta­tul Pon­ta exul­tă: “I‑am bătut pe greci cu 3–0, retu­rul de la Bucu­reşti va fi o sim­plă for­ma­li­ta­te”;

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……

• Miti­că Dra­go­mir pro­mi­te că, dacă va fi repus în fun­cţie la con­du­ce­rea LPF, rezol­vă el retu­rul. “Nego­ciez eu ceva, renu­nţ la niş­te comi­si­oa­ne, poa­te aduc şi niş­te fol­clo­ris­te…”;

• Gre­cii vor fi cu sigu­ranţă impre­sio­na­ţi de Cen­trul Vechi al Capi­ta­lei, unde vor putea admi­ra mai mul­te rui­ne decât au ei în Ate­na şi Del­phi la un loc;

• Depla­sa­rea fotba­li­ş­ti­lor greci la Bucu­reşti va fi pri­ma din isto­rie naţio­na­le­lor efec­tu­a­tă cu autos­to­pul.

Sur­sa: timesnewroman.ro, sâm­bă­tă, 16 nov.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele