Toamna în culori”, la Grădiniţa nr.7 PP din Mangalia

0
873

După cum ne‑a trans­mis prof. Pavel Nadia de la Gră­di­ni­ţa nr.7 cu Pro­gram Pre­lun­git din Man­ga­lia, recent, copi­ii, părinţii şi edu­ca­toa­re­le gru­pei mari „Pino­chio” şi-au luat rămas bun de la toam­nă, prin acti­vi­ta­tea “Toam­na în culori”, deru­la­tă în cadrul pro­iec­tu­lui edu­ca­ţio­nal “Mame volun­ta­re”.

Au fost rea­li­za­te patru mache­te cu teme­le: „Liva­da”, „Gră­di­na cu flori”, „Gră­di­na de legu­me” şi „Par­cul — toam­na”.

Părinţii au lucrat ală­tu­ri de copii şi s‑au bucu­rat cu toţii de rezul­ta­tul mun­cii lor comu­ne, acti­vi­ta­tea fina­li­zân­du-se cu un scurt pro­gram artis­tic.

Direc­tor,                      Coor­do­na­tor pro­iec­te şi pro­gra­me edu­ca­ti­ve,

prof. Răca­ru Sica                    prof. Mus­tă­ţea Ste­la-Rodi­ca.


N.red.: Vă reco­man­dăm să vizio­na­ţi şi fru­moa­sa pagi­nă de fb a Gră­di­ni­ţei Nr.7 cu Pro­gram Pre­lun­git din Man­ga­lia:

https://www.facebook.com/GradinitaCuProgramPrelungitNr1Mangalia


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply