TAXI BLUES”, cu Marius BODOCHI şi Dan TUDOR !

0
203

 Joi, 21 noiem­brie, ora 19.00, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia !

Vă aştep­tăm la tea­tru !!!
Spec­ta­co­lul “TAXI BLUES”, în regia lui Dan TUDOR (TNB), cu Mari­us BODOCHI şi Dan TUDOR;

Joi, 21 noiem­brie, ora 19.00, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia.

  • PREMIILE FESTIVALULUI NATIONAL DE COMEDIE GALATI 2012;
  • Pre­mi­ul pen­tru cea mai bună inter­pre­ta­re mas­culi­nă pen­tru MARIUS BODOCHI şi DAN TUDOR pen­tru rolu­ri­le inter­pre­ta­te în spec­ta­co­lul TAXI BLUES;
  • Pre­mi­ul pen­tru cel mai bun spec­ta­col la Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţio­nal al Tea­tru­lui de Stu­dio;
  • Pre­mi­ul „Goan­ge Marinescu“pentru regie — Dan Tudor, cu „Taxi blu­es”;
  • Pre­mi­ul pen­tru cel mai bun actor — Mari­us Bodochi.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply