SFINŢII MIHAIL ŞI GAVRIL 2013. Peste 1,3 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica

0
234
Conducătorii cetelor de îngeri.

Azi îi sărbătorim pe Sfinţii Arhangheii Mihail şi Gavriil

Pe data de 8 noiem­brie, cre­ş­ti­nii orto­do­cşi săr­bă­to­resc Sfinţii Arhan­gheli Miha­il şi Gavri­il şi, oda­tă cu ei, toţi înge­rii, con­si­de­ra­ţi în tra­di­ţia popu­la­ră păzi­to­rii oame­ni­lor, de la naş­te­re şi până la moar­te.

SFINŢII MIHAIL ŞI GAVRIL 2013. Pes­te 1,3 mili­oa­ne de români îşi  săr­bă­to­resc ziua nume­lui, vineri, de Sfinţii Arhan­gheli Miha­il şi Gavri­il,  potri­vit sta­tis­ti­ci­lor Dire­cţi­ei pen­tru Evi­denţa Per­soa­ne­lor din cadrul  Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne (MAI).

Din­tre cei 1.351.431 de români care îşi săr­bă­to­resc ono­mas­ti­ca de Sfinţii  Arhan­gheli Miha­il şi Gavri­il, 597.620 sunt femei, iar 753.811 sunt băr­ba­ţi.

Majo­ri­ta­tea feme­i­lor, res­pec­tiv 358.003, poar­tă nume­le Miha­e­la, iar alte  229.334 — Gabrie­la.

De ase­me­nea, 6.582 de femei se numesc Miha­ie­la, 3.506 poar­tă nume­le Gabi, 161 se numesc Găbi­ţa, 25 au fost bote­za­te Mişa, iar pe nouă le chea­mă Michi.

Din­tre băr­ba­ţi, 366.396 poar­tă nume­le Mihai, iar 259.093 — Gabriel. Alţi  55.014 au fost bote­za­ţi Miha­il, 28.073 — Mihă­i­ţă, 20.792 — Gavril, 7.777 —  Mih­nea, iar 7.502 — Gavri­lă.

La mulţi ani, sănă­ta­te, belşug, lini­ş­te şi mult noroc, tutu­ror celor care-şi săr­bă­to­resc nume­le astăzi: Mihai, Miha­e­la, Gabriel, Gabrie­la şi toţi cei­la­lţi ! Să tră­i­ţi, cu nume­le !!!

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply