Secretar de stat la Economie: FMI ne‑a cerut să scumpim gazele până la nivelul celor internaționale

0
187

Secre­ta­rul de stat in Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Mihai Albu­les­cu, a decla­rat ca FMI ar fi avut pre­ten­tia ca pre­tul gaze­lor de pro­duc­tie inter­na sa fie adus la nive­lul pre­tu­lui de pe pia­ta inter­na­tio­na­la.

Acum dau din casa: cei de la FMI ne-au spus ca, daca erau in locul nos­tru, ar fi majo­rat pre­tul gaze­lor inter­ne la nive­lul pre­tu­ri­lor euro­pe­ne, adi­ca la 380 de dolari pe mia de metri cubi. Dar, daca am fi facut asa, am fi blo­cat indus­tria, intru­cat aces­tia (cei din indus­trie — n.red.) sunt inceti, n‑au facut niciun fel de moder­ni­za­re. Deci uitati-va in ce situ­a­tie sun­tem”, a decla­rat, potri­vit Capi­tal, Mihai Albu­les­cu in cadrul unei con­fe­rin­te pe tema gaze­lor de sist.

In pre­zent, pre­tul gaze­lor de pro­duc­tie inter­na pen­tru indus­trie este 215 dolari pe mia de metri cubi, in timp ce pre­tul gaze­lor de import a ajuns, in aceas­ta peri­oa­da, la cir­ca 400 de dolari pe mia de metri cubi.

Roma­nia isi asi­gu­ra, in medie, 75% din con­su­mul de gaze din pro­duc­tie inter­na, iar res­tul de 25% repre­zin­ta impor­turi din Rusia.

Popu­la­tia si ter­mo­cen­tra­le­le uti­li­zea­za gaze de import doar in pro­por­tie de apro­xi­ma­tiv 5%.

pesurse.ro, 15 nov.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply