Raportul care poate opri proiectul Roşia Montană

0
189
EXCLUSIV Raportul care poate opri exploatarea RMGC. Cercetătorii britanici au confirmat: Roşia Montană merită să fie sit UNESCO şi trebuie conservată

ADEVĂRUL: Am intrat în pose­sia docu­men­tu­lui prin care arhe­o­logi bri­ta­nici de la Uni­ver­si­tă­ţi­le Oxford şi Lei­ces­ter con­fir­mă auten­ti­ci­ta­tea rapor­tu­lui întoc­mit în 2010, la cere­rea Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii.

Docu­men­tul ara­tă că zona Roşia Monta­na are potenţi­al de a deve­ni sit UNESCO şi că ar tre­bui con­ser­va­tă. Spe­cia­li­ş­tii susţin că acest raport poa­te opri exploa­ta­rea de la Roşia Monta­nă.

În cadrul pro­ce­su­lui în care mai mul­te ONG-uri au soli­ci­tat anu­la­rea cer­ti­fi­ca­tu­lui de des­căr­ca­re arhe­o­lo­gi­că de la Roşia Monta­nă (eli­be­rat de Dire­cţia Judeţea­nă de Cul­tu­ră şi Patri­mo­niu Naţio­nal Alba) a fost pre­zen­tat, la mij­lo­cul lunii octom­brie, un docu­ment care i‑a luat prin sur­prin­de­re pe avo­ca­ţii Roşia Monta­nă Gold Cor­po­ra­tion (RMGC).

Avo­ca­tul aso­ci­a­ţi­i­lor, Mari­us Haro­sa, a pre­zen­tat instanţei rapor­tul inte­gral în lim­ba engle­ză, întoc­mit în 2010, la cere­rea Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, de arhe­o­logi  de la Uni­ver­si­tă­ţi­le Oxford şi Lei­ces­ter — Andrew Wil­son, David Mat­tin­gley şi Mike Daw­son.

Citi­ţi mai mult în adevarul.ro, Joi, 7 nov.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply