Je t‘aime — Lara Fabian şi Rick Allison

0
327

Pen­tru toţi pri­e­te­nii fideli ai por­ta­lu­lui Man­ga­lia News, cu dra­gos­te:

S‑au cunos­cut în anii ’90 şi de atunci au fost nedes­pă­rţi­ţi timp de 14 ani. Şi când au for­mat un cuplu, dar şi după ce n‑au mai fost iubi­ţi, Lara Fabian şi Rick Alli­son au făcut o echi­pă de mili­oa­ne, care a scos hit după hit. Astăzi, fos­tul ei par­te­ner pri­veş­te spre tre­cut cu zâm­be­tul pe buze. „Am avut 14 ani împre­u­nă şi am fost bine­cu­vân­tat în toţi aceşti 14 ani“. După des­pă­rţi­re, cei doi au refa­cut legă­tu­ra doar pen­tru a se regă­si într‑o nouă cola­bo­ra­re — pie­sa „Je t’aime“.

O lacri­mă îmi cur­ge… O prind în pal­mă şi mă uit la ea: e‑atât de mică, atât de pură şi, totu­şi, atât de mul­tă dure­re în ea…”

De câte ori ascult melo­dia asta cân­ta­tă în con­cert, rea­li­zez ce artis­ta e Lara Fabian… Să cân­te sala în locul tău…, e incre­di­bil!”

Un suflet — PUS PE TAVA -, doar asa se poa­te sa tre­zes­ti o ast­fel de reac­tie din par­tea publi­cu­lui… O inter­pre­ta­re ce ajun­ge direct la suflet !!!”

(Comen­ta­rii des­pre aceas­tă întâm­pla­re subli­mă — sur­sa: You­Tu­be).


Man­ga­lia News, 10.11.2013.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply