Miercuri şi joi, întreruperi de curent electric pe Rozelor şi în zona Policlinicii

0
108

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re a insta­la­ţi­i­lor şi reţe­le­lor elec­tri­ce, pre­cum şi a pos­tu­ri­lor de trans­for­ma­re, SC Enel Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea SA — Zona MT-JT Con­stanţa, anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce la Man­ga­lia, în zile­le de mier­curi şi joi, după urmă­to­rul pro­gram:

- mier­curi, 20 noiem­brie, în jurul prân­zu­lui — zona Poli­cli­ni­că, Cen­tra­la Ter­mi­că, Gea­mie şi ofi­ci­ul PTTR, cu blocurile:15, 16, 17, 18, 19, 20;

- joi, 21 noiem­brie, în jurul prân­zu­lui — stra­da Roze­lor, blo­cu­ri­le: R14, R15, R16, SS6, S7, S8 şi Cen­tra­la Ter­mi­că.

18 noiem­brie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele