Alertă printre astronomi: cometa ISON ar putea deveni vedeta unui eveniment care se petrece o dată la un secol

0
131

Deşi come­te­le sunt cor­puri cereşti impre­vi­zi­bi­le, în ceea ce pri­veş­te come­ta ISON, până acum veş­ti­le sunt bune: ISON, vede­ta unu­ia din­tre cel mai aştep­ta­te eve­ni­men­te astro­no­mi­ce ale aces­tui an, nu numai că a supra­vi­eţu­it până în pre­zent apro­pi­e­rii de Soa­re, dar a şi deve­nit foar­te stră­lu­ci­toa­re, fiind acum vizi­bi­lă cu ochiul liber.

 Astro­no­mii se aşteap­tă ca ISON să devi­nă şi mai lumi­noa­să pe măsu­ră ce se apro­pie de Soa­re, în cur­sul urmă­toa­re­lor câte­va săp­tămâni; ea ar putea deve­ni una din­tre foar­te rare­le come­te – ce apar nu mai des decât o dată la un secol – care să fie vizi­bi­le şi în tim­pul zilei.

Totul depin­de de ceea ce se va întâm­pla când ISON se va apro­pia de Soa­re, unde tem­pe­ra­tu­ri­le ridi­ca­te şi gra­vi­ta­ţia inten­să ar putea dez­in­te­gra cor­pul come­tei, alcă­tu­it din ghea­ţă şi praf cos­mic.

ISON, denu­mi­tă şi C/2012 S1( şi pore­cli­tă “come­ta seco­lu­lui”), a fost des­co­pe­ri­tă în luna sep­tem­brie a anu­lui tre­cut; ea călă­to­reş­te prin spa­ţiu de cel puţin 1 mili­on de ani, pro­ve­nind din Norul Oort, aflat la mar­gi­nea  sis­te­mu­lui nos­tru solar.

Pe data de 28 noiem­brie, ISON va ajun­ge la cea mai mică dis­tanţă de Soa­re, doar 1,2 mili­oa­ne de kilo­me­tri.

Deja, un întreg arse­nal de son­de spa­ţi­a­le, baloa­ne şi tele­s­coa­pe este pre­gă­tit pen­tru a stu­dia şi înre­gis­tra tre­ce­rea come­tei pe lân­gă Soa­re, în spe­ranţa că ea va supra­vi­eţui aces­tei eta­pe şi va putea, apoi, să îşi con­ti­nue călă­to­ria prin Cos­mos.

Sur­se: descopera.ro si New Scien­tist / Foto: Mike Hankey/mikesastrophotos.com.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele