Ziua Armatei României, sărbătorită de marinarii militari

0
195

Ziua Arma­tei Roma­niei va fi sar­ba­to­ri­ta prin cere­mo­n­i­a­le mili­ta­re si reli­gi­oa­se in toa­te gar­ni­zoa­ne­le de mari­na VINERI, 25 octom­brie, ince­pand cu ora 10.00.

Cu acest pri­lej, vor fi depu­se coroa­ne de flori la monu­men­te­le Ero­i­lor din Con­stan­ta, Man­ga­lia, Tul­cea si Baba­dag in memo­ria osta­si­lor cazuti pen­tru inde­pen­den­ta si suve­ra­ni­ta­tea tarii.

La fes­ti­vi­tati au fost invi­ta­te ofi­ci­a­li­tati ale admi­nis­tra­ti­i­lor loca­le, repre­zen­tan­ti ai Minis­te­ru­lui Apa­ra­rii Natio­na­le si ai For­te­lor Nava­le, coman­dan­ti de mari uni­tati si uni­tati, mem­brii ai aso­ci­a­ti­i­lor si ligi­lor de mari­na, cadre mili­ta­re in rezer­va si in retra­ge­re.

Comu­ni­cat de pre­sa trans­mis de Com­par­ti­men­tul infor­ma­re si rela­tii publi­ce.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele