Zilele Recoltei“ au loc la Mangalia între 14 şi 20 octombrie

0
176

Con­si­li­ul Local şi Pri­mă­ria Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, în peri­oa­da 14–20 octom­brie, „Zile­le Recol­tei“, eve­ni­ment ce va avea loc în Por­tul Turis­tic.

Pe lân­gă ofer­ta de pro­du­se tra­di­ţio­na­le româ­neşti, pe 18, 19 şi 20 octom­brie vor avea loc spec­ta­co­le dedi­ca­te locu­i­to­ri­lor ora­şu­lui.

Ast­fel, pe 18 octom­brie, vor con­cer­ta Ele­na Meri­şo­rea­nu, Cla­u­dia Ghi­ţu­les­cu, Petri­că Mâţu Sto­ian, Flo­rin Vasi­li­că şi gru­pul „Tele­or­ma­nul“, Ste­li­a­na Sima, Ilea­na Ciu­cu­le­te şi Ale­sis, în timp ce, pe 19 octom­brie, vor fi pe sce­na din port Ghe­or­ghi­ţă Nico­lae, Lau­ra Hai­dău, Ionuţ şi Măriu­ca Sidău, Lili­a­na şi Vio­le­ta Gea­pa­nă.

Dumi­ni­ca, 20 octom­brie, este ziua dedi­ca­tă ansam­blu­ri­lor şi inter­preţi­or locali.

editiadesud.ro, 9.10.2013.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply