Românii ar putea avea ÎNCĂ TREI ZILE LIBERE. Calendarul SĂRBĂTORILOR LEGALE

0
150
Românii ar putea avea ÎNCĂ TREI ZILE LIBERE. Calendarul SĂRBĂTORILOR LEGALE

Ast­fel, o ini­ţi­a­ti­vă legi­sla­ti­vă pro­pu­să de sena­to­rul libe­ral Puiu Haşotti  vizea­ză decla­ra­rea zilei de 10 Mai (Ziua Rega­li­tă­ţii) săr­bă­toa­re naţio­na­lă.

Ide­ea ca ziua de 10 mai să fie o a doua săr­bă­toa­re naţio­na­lă, după ziua de 1  Decem­brie, a fost agre­a­tă şi de preşe­din­te­le PNL, Crin Anto­ne­scu. Între­bat, cu  ceva timp în urmă, dacă ar mili­ta pen­tru ca data de 10 mai să devi­nă zi  naţio­na­lă, lide­rul PNL a răs­puns: “Nu în locul celei de 1 Decem­brie, dar, sub o  for­mă sau alta, ală­tu­ri de cea de 1 Decem­brie cred că putem să luăm în seri­os o  ase­me­nea pro­pu­ne­re.”

O altă pro­pu­ne­re legi­sla­ti­vă susţi­ne “insti­tu­i­rea celei de‑a tre­ia zi de  Paş­te drept săr­bă­toa­re lega­lă în care nu se lucrea­ză”.

În plus, pe ordi­nea de zi se află şi Pro­pu­ne­rea legi­sla­ti­vă pri­vind  modi­fi­ca­rea art.139 alin.1 din Legea nr.53/2003, codul mun­cii, prin care se  doreş­te ca 21 mai, Ziua Sfinţi­lor Împă­ra­ţi Con­stan­tin şi Ele­na, să fie  decla­ra­tă, şi ea, săr­bă­toa­re lega­lă.

Cum ara­tă CALENDARUL SĂRBĂTORILOR LEGALE în 2013:

În 2013, foar­te mul­te din­tre zile­le libe­re lega­le cad în wee­kend, ast­fel că,  doar 8 zile sunt cu ade­vă­rat libe­re în plus. Codul mun­cii pre­ve­de 12 săr­bă­tori  lega­le, tra­du­se in zile libe­re pen­tru sala­ri­ati.

Mai exact, zile­le nelu­cră­toa­re  sta­bi­li­te de legi­sla­tia mun­cii sunt: 1 şi 2 ianu­a­rie; pri­ma şi a doua zi de  Paşti – în 2012, aces­te zile au fost in 15 si 16 apri­lie; 1 mai – în 2012; pri­ma  si a doua zi de Rusa­lii – in 2012, aces­te zile au fost in 3 si 4 iunie;  Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui – 15 august; Sfân­tul Andrei – 30 noiem­brie; 1  decem­brie – Ziua Naţio­na­lă a Româ­ni­ei; pri­ma şi a doua zi de Cra­ciun — 25 si 26  decem­brie.
Cei care nu dau liber de 30 noiem­brie ris­că amenzi dure.

Legi­sla­ţia mun­cii este dură cu anga­ja­to­rii care încal­că sala­ri­a­ţi­lor drep­tul de  a bene­fi­cia de zile­le libe­re acor­da­te de stat. Amen­zi­le pen­tru anga­ja­to­rii care  nu acor­dă zile­le libe­re lega­le sunt cuprin­se între 5.000 şi 10.000 de  lei.

Anul Nou — 1 ianu­a­rie  »  marți — 2  ianu­a­rie  »  mier­curi
Ziua Inter­națio­na­lă a Mun­cii — 1  mai  »  mier­curi
Paș­te­le — 5 mai  »  dumi­ni­că —  6 mai  »  luni
Rusa­li­i­le — 23 iunie  »   dumi­ni­că — 24 iunie  »  luni
Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui —  15 august  »  joi
Sfân­tul Andrei — 30 noiem­brie   »  sâm­bă­tă
Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei — 1 decem­brie  »   dumi­ni­că
Cră­ci­u­nul — 25 decem­brie  »  mier­curi — 26  decem­brie  »  joi

Cites­te mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/romanii-ar-putea-avea-inca-trei-zile-libere-calendarul-sarbatorilor-legale_1298649.html#ixzz2iWRHsnwY Fol­low us: @realitatea on Twit­ter

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele