ROŞIA MONTANĂ: SE VINDE ROMÂNIA pentru un pumn de dolari sau face bani dintr‑o EXPLOATARE DEŞTEAPTĂ?

0
95

ROŞIA MONTANĂ: Se vin­de Româ­nia pen­tru un pumn de  dolari? Căl­căm pe isto­rie şi pe moş­te­ni­rea daci­că? Într‑o încer­ca­re de  sal­v­gar­da­re, ne agă­ţăm dis­pe­ra­ţi de un pro­iect nimi­ci­tor? Sau, în sfârşit, am  înţe­les ce ar înseam­na o exploa­ta­re deş­teap­tă a resur­se­lor ţării noas­tre? Ne-am  recu­nos­cut nepu­tinţa de a le păs­tra pen­tru noi? Într‑o zonă în care  oame­nii  tră­iesc de pe o zi pe alta, din cau­za lip­sei locu­ri­lor de mun­că,  am asis­ta, într-ade­văr, la un “mira­col eco­no­mic”?

Tabe­re­le sunt împă­rţi­te. Roşia  Monta­nă a rupt Româ­nia în două, iar cei mai vocali vor avea câş­tig de cau­ză.  Pen­tru că nimeni nu ştie exact nici ce înseam­nă exploa­ta­rea cu cia­nuri, nici ce  câş­ti­gă Româ­nia şi nici cine are inte­res.

REALITATEA.NET a lan­sat un  son­daj: Se vin­de Româ­nia pen­tru un pumn de dolari sau în sfârşit a înţe­les cum  să facă bani dintr‑o exploa­ta­re deş­teap­tă?

Cites­te mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/rosia-montana_1266043.html#ixzz2eSpEtp9m Fol­low us: @realitatea on Twit­ter

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele