Producţie record de energie verde. Vântul, principala sursă de electricitate a României

0
362

Pro­du­cţia de ener­gie din sur­se rege­ne­ra­bi­le a tre­cut, pen­tru pri­ma dată în isto­rie, de 2.000 de MW, iar eoli­e­ne­le au repre­zen­tat ieri pri­ma sur­să de pro­du­cţie din ţară. Cu cât se pro­du­ce mai mul­tă ener­gie ver­de, cu atât fac­tu­ri­le plăti­te de con­su­ma­tori sunt însă mai mari.

Ieri, 4 sep­tem­brie, s‑a înre­gis­trat cea mai mare pro­du­cţie de ener­gie din sur­se rege­ne­ra­bi­le din isto­ria Româ­ni­ei: pes­te 2.000 de MW pro­ve­nind din sur­se­le eoli­an, solar şi bio­ma­să. Rapor­tând la pro­du­cţia tota­lă de cir­ca 7.000 de MW, pute­re ora­ră, ener­gia ver­de a asi­gu­rat aproa­pe o tre­i­me din total. Cel mai mare aport l‑a avut eoli­a­nul, cu o o medie zil­ni­că de aproa­pe 1.900 de MW, după care sola­rul, cu puţin pes­te 100 de MW. Bio­ma­sa a avut o pro­du­cţia con­stan­tă de 34 de MW.

Potri­vit date­lor Transe­lec­tri­ca, ieri, la ora 16.00, ener­gia eoli­a­nă era prin­ci­pa­la sur­să de pro­du­cţie la nivel naţio­nal cu 27% din total. Urma ener­gia ter­mo pe bază de căr­bu­ne, ener­gia nuclea­ră, hidro şi cea pe bază de hidro­car­buri.

Citi­ti arti­co­lul inte­gral in economica.net, Joi, 05.09.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply