FOTO. NASA a realizat harta globală a poluarii. Care sunt cele mai afectate zone

0
119

Oame­nii de şti­inţă de la NASA au dat publi­ci­tă­ţii o har­tă ce pre­zin­tă cele mai polu­a­te zone din lume.

Pen­tru rea­li­za­rea aces­te­ia, spe­cia­li­ş­tii au uti­li­zat o serie de date colec­ta­te de cer­ce­tă­to­rul Jason West, pro­fe­sor la Uni­ver­si­ta­tea din Caro­li­na de Nord, care, într-un stu­diu rea­li­zat ante­ri­or, a ară­tat că apro­xi­ma­tiv 2,1 mili­oa­ne de per­soa­ne mor în fie­ca­re an din cau­za pro­ble­me­lor de sănă­ta­te pro­vo­ca­te de polu­a­re.

Valo­ri­le mor­ta­li­tă­ţii sunt pre­zen­ta­te pe har­tă prin dife­ri­te culori. Ast­fel, zone­le colo­ra­te cu maro se con­frun­tă cu un număr mare de dece­se pro­vo­ca­te de polu­a­rea aeru­lui, pe când în zone­le colo­ra­te cu albas­tru situ­a­ţia este mai puţin gra­vă.

Potri­vit sur­sei cita­te, cel mai polu­at con­ti­nent din lume este Asia, însa şi în Euro­pa de Est nive­lul poluă­rii aeru­lui este extrem de ridi­cat.

Citi­ti arti­co­lul inte­gral in gandul.info, 26.09.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele