Fondul scolii, declarat EVAZIUNE FISCALA de ministrul Invatamantului!

0
195

Unul dintre obiceiurile împământenite în învățământul românesc –  adunarea banilor de la părinți sub diverse pretexte – a fost declarat evaziune  fiscală de ministrul Educaţiei, Remus Pricopie. Potrivit acestuia, colectarea  unor sume de bani pentru fondul școlii este o activitate ilegală și  netransparentă.

Este inad­mi­si­bil aşa ceva. Cadre­le didac­ti­ce tre­bu­ie să res­pec­te legea.  Este fra­u­dă când un cadru didac­tic încear­că să impu­nă anu­mi­te auxi­li­a­re, ca să  nu mai vor­bim de fap­tul că este şi eva­ziu­ne fis­ca­lă. Este inad­mi­si­bil atunci  când se soli­ci­tă bani la şcoa­lă, aşa-zisul fond al şco­lii. De fapt, ace­ia nu  sunt bani fis­ca­li­za­ţi, nu exis­tă chi­tanţe, nu exis­tă trans­pa­renţă în uti­li­za­rea  aces­tor bani, iar fon­dul cla­sei tre­bu­ie să fie un instru­ment care ţine de  opţiu­nea fie­că­rui părin­te.

Eu, ca părin­te, pot să iau deci­zia că pot să  con­tri­bui cu ceva, dar şcoa­la nu mă poa­te obli­ga. Am eli­be­rat din fun­cţie un  direc­tor de şcoa­lă, unde­va în nor­dul ţării, pen­tru că am pri­mit pe face­bo­ok din  par­tea comi­te­tu­lui de părinţi mesa­je care m‑au nemulţu­mit. Am veri­fi­cat  situ­a­ţia, era corec­tă, acea doam­nă nu mai este direc­tor“, a decla­rat  Pri­co­pie la Plo­ieşti.

I.P.

Cites­te mai mult AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply