Dobrogeanca Aneta Stan premiată la Callatis, pentru cei 50 de ani de activitate

0
174

A doua sea­ră a „Cal­la­ti­su­lui“, dedi­ca­tă „Galei Foclo­ru­lui Româ­nesc“, a reu­nit pe sce­na plu­ti­toa­re din Por­tul Turis­tic Man­ga­lia soli­şti con­sa­cra­ţi ai cân­te­cu­lui popu­lar: Maria Dra­go­mi­ro­iu, Lia Lun­gu, Mari­a­na Biri­că, Poli­na Mano­ilă, Ele­na Mân­dres­cu, Ghe­or­ghe Tur­da, Anca Panţu­ru, Sorin Şuteu, Didi Oda­giu şi mulţi alţii. Ală­tu­ri de aceş­tia s‑au aflat atât ansam­bluri fol­clori­ce româ­neşti  – „Mugu­re­lul“, „Sal­ba Pra­ho­vei“, „Cala­brea­za“, „Como­ri­le Neamţu­lui“, „Dor de Sat“, dar şi gre­ceşti – „Elpis“, bul­ga­re – „Biser-Gago­vo“, ucrai­nie­ne – „Ciub­cik“ , cri­me­e­ne – „Iyl­di­y­lar Kara-Murat“.

Pe sce­nă, dobro­gean­ca Ane­ta Stan a pri­mit, din par­tea pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu un pre­miu spe­cial la împli­ni­rea a 50 de ani de acti­vi­ta­te.

În aceas­tă sea­ră, la „Cal­la­tis“, va avea loc „Miss Dias­po­ra“ 2013, orga­ni­za­tă de  PRO FAMILIA şi Com­plex Para­di­so, sub devi­za „Româ­nia, dra­gos­tea mea”. Cele 16 con­cu­ren­te din 11 țări vor putea fi vota­te pe pagi­na de Face­bo­ok a com­pe­ti­ţi­ei, „Miss Dias­po­ra 2013“. Amfi­tri­o­nii serii vor fi Lavi­nia Șan­dru – direc­tor artis­tic al Miss Dias­po­ra 2013 — și Ius­ti­nian Radu.

Sur­sa: editiadesud.ro, 24.08.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply