VESTE BUNĂ PENTRU ŞOFERI! Restricţiile pe PODUL de la AGIGEA ar putea fi RIDICATE în week-end-uri

0
152

Pre­fec­tul Eugen Bola a soli­ci­tat, astăzi, în cadrul Coman­damen­tu­lui Lito­ral, repre­zen­tanţi­lor Com­pa­niei Naţio­na­le de Autos­trăzi şi Dru­muri Naţio­na­le din Româ­nia ridi­ca­rea res­tri­cţi­i­lor de pe podul Agi­gea, la sfârşi­tu­ri­le de săp­tămâ­nă din tim­pul verii.

Pre­fec­tul a soli­ci­tat să fie ridi­ca­tă res­tri­cţia pri­vind cir­cu­la­ţia pe ben­zi­le late­ra­le, din­spre mar­gi­ni­le podu­lui, ast­fel încât să se cir­cu­le pe trei benzi. Ast­fel, înce­pând de vineri, după ore­le prân­zu­lui, să se cir­cu­le pe două benzi pe sen­sul spre Man­ga­lia şi pe una spre Con­stanţa, iar dumi­ni­că după-ami­a­ză să se cir­cu­le pe două benzi spre Con­stanţa şi pe una sin­gu­ra spre Man­ga­lia.

Este nevo­ie de aces­te modi­fi­cări, în con­di­ţi­i­le în care numă­rul de turi­şti cre­ş­te simţi­tor în week-end-uri.

Deci­zia ridi­că­rii res­tri­cţi­i­lor apa­rţi­ne CNADNR

Cugetliber.ro, Mier­curi, 12 iunie 2013.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply