Vacanţă plăcută, tuturor!

0
703

…Si s‑a inche­iat inca un an sco­lar si am cres­cut mai mari…, la pro­priu dar si la figu­rat (ma refer la rezul­ta­te, note, pre­mii). Ast­fel incat fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re de joi, 20 iunie 2012, de la Casa de Cul­tu­ra a durat apro­xi­ma­tiv doua ore…, pen­tru ca…, AVEM CU CE NE MANDRI!

Intai de toa­te, au fost pre­mi­ati de Aso­ci­a­tia Parin­ti­lor ele­vii care au dus renu­me­le sco­lii cat mai depar­te, obti­nand pre­mii la diver­se con­cur­suri sco­la­re sau com­pe­ti­tii spor­ti­ve. Firesc, au urmat cadre­le didac­ti­ce care au con­tri­bu­it la pre­ga­ti­rea excep­tio­na­la a aces­tor elevi. Apoi au fost evi­den­ti­ati cei mai buni din­tre cei buni: ele­vii de nota 10! I‑am apla­u­dat si am con­ti­nu­at cu seria pre­mi­an­ti­lor pe cla­se.

Mul­tu­mim orga­ni­za­to­ri­lor, mul­tu­mim colec­ti­vu­lui de cadre didac­ti­ce, mul­tu­mim voua, copii, ca sun­teti man­dria noas­tra, a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia!

VACANTA PLACUTA, TUTUROR! VACANTA ACTIVA, TUTUROR!

Gale­ria foto: vezi pagi­na de Face­bo­ok a Aso­ci­a­ti­ei de parin­ti “GALA GALACTION” Man­ga­lia

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply