Scandalul traficului pe podul Agigea

0
194
C.N.A.D.N.R., acuzată de „subminarea economiei şi falimentarea turismului“.

Aso­ci­a­tia Inves­ti­to­ri­lor in Sta­tiu­nea Turis­ti­ca Venus dores­te declan­sa­rea unei anche­te in care sa se ana­li­ze­ze: sub­mi­na­rea eco­no­mi­ei natio­na­le, sabo­ta­re si fali­men­ta­rea soci­e­ta­ti­lor comer­ci­a­le, sub­mi­na­rea Turis­mu­lui Roma­nesc coro­bo­rat cu tra­da­re de tara, incal­cand drep­tul la libe­ra cir­cu­la­tie, toa­te fap­tu­i­te de Com­pa­nia Nati­oa­na­la de Autos­trazi si Dru­muri Natio­na­le din Roma­nia, sigur coro­bo­rat si cu alte per­soa­ne, fap­te care incal­ca Con­sti­tu­tia Roma­niei si Codul Penal.

Potri­vit preşe­din­te­lui Aso­ci­a­ţi­ei, dr. ing. Lucian Ifti­mie, in fapt turis­mul din Efo­rie Nord, Efo­rie Sud, Cos­ti­ne­s­ti, Olimp, Nept­un, Jupi­ter, Cap Auro­ra, Venus, Saturn, Man­ga­lia, 2 Mai, Vama Veche este sabo­tat sis­te­ma­tic de CNADNR prin ingra­di­rea drep­tu­lui la libe­ra cir­cu­la­tie in tim­pul sezo­nu­lui esti­val.

Con­ti­nu­a­rea, în observator.ro, vineri, 7 iunie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply