Guvernul a decretat ziua de miercuri drept zi de doliu naţional pentru victimele din Muntenegru

0
219

Hotă­rârea de Guvern pen­tru decla­ra­rea zilei de 26 iunie 2013 zi de doliu  naţio­nal pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, în memo­ria vic­ti­me­lor gra­vu­lui  acci­dent pro­dus în Mun­te­n­e­gru, a fost  apro­ba­tă marţi într‑o şedinţă extra­or­di­na­ră a Executivului.

Foto: Ager­pres

În baza arti­co­lu­lui 6 din Legea nr. 75/16 iulie 1994, în ziua de doliu naţio­nal dra­pe­lul Româ­ni­ei se arbo­rea­ză în bernă.

Obli­ga­ţia le revi­ne şi per­soa­ne­lor fizi­ce, dacă arbo­rea­ză dra­pe­lul Româ­ni­ei la domi­ci­liu sau la reşedinţă.

Şti­rea întrea­gă, pe antena3.ro, marţi, 25 iunie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply