ExxonMobil şi Petrom aduc o platformă de foraj în Marea Neagră

0
201

Exxon­Mo­bil Explo­ra­tion and Pro­duc­tion Roma­nia şi OMV Petrom (SNP) au fina­li­zat cea mai mare cam­pa­nie de seis­mi­că 3D înre­gis­tra­tă în Marea Nea­gră, aco­pe­rind o supra­fa­ţă de pes­te 6.000 de kilo­me­tri pătra­ţi afe­ren­tă blo­cu­lui Nept­un Deep.

Tot­o­da­tă, cele două com­pa­nii au cum­pă­rat de la Dia­mond Offsho­re Dri­l­ling Inc o plat­for­mă de foraj, Ocean Ende­a­vor, pen­tru a relua fora­jul de explo­ra­re pe blo­cul offsho­re Nept­un Deep din Româ­nia la sfârşi­tul anu­lui în curs sau înce­pu­tul anu­lui 2014. lat­for­ma va fi trans­por­ta­tă pe mare şi va ajun­ge în zonă la sfârşi­tul toam­nei.

Plat­for­ma Ocean Ende­a­vor a fost pro­iec­ta­tă să fore­ze în ape cu adân­cimi de până la 2.400 de metri şi o adân­ci­me tota­lă de foraj de până la 10.600 de metri.

Con­ti­nu­a­rea, pe mediafax.ro, marţi, 25 iunie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply