Consultaţii oftalmologice gratuite pentru elevii din Mangalia

0
258

1.000 de copii din cla­se­le 0‑IV din Man­ga­lia şi loca­li­tă­ţi­le înve­ci­na­te vor bene­fi­cia gra­tu­it de inves­ti­ga­ţii oftal­mo­lo­gi­ce, tes­te de acu­i­ta­te vizu­a­lă şi simţ cro­ma­tic, efec­tu­a­te cu dia­po­zi­ti­ve medi­ca­le moderne.

Pro­iec­tul „Ochi fru­moşi şi sănă­toşi” este ini­ţi­at de Clu­bul Rota­ry, se va desfă­şu­ra în peri­oa­da 10 – 21 iunie şi va fi susţi­nut de per­so­nal cali­fi­cat atât în şco­li­le din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cât şi la sedi­ul Cabi­ne­tu­lui de oftal­mo­lo­gie – opto­me­trie „Sophi­op­tic” situ­at în Mangalia.

Sco­pul prin­ci­pal al aces­tui scre­e­ning de vede­re este ace­la de a dia­gnos­ti­ca even­tu­a­le­le tul­bu­rări de acu­i­ta­te vizu­a­lă, de a oferi părinţi­lor infor­ma­ţii rele­van­te lega­te de sănă­ta­tea vizu­a­lă a copi­i­lor lor şi de a oferi vari­an­te de ame­li­o­ra­re sau tra­ta­ment”, a expli­cat Flo­rin Răi­can, preşe­din­te­le Rota­ry Club Mangalia.

Arti­co­lul inte­gral, in cugetliber.ro, Luni, 10 iunie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply