Callatis şi‑a stabilit deja următorul obiectiv: promovarea în Liga a II‑a

0
170

Cal­la­tis 2012 Man­ga­lia a reu­şit să pro­mo­veze în Liga a III‑a, în urma vic­to­ri­ei (9–1) cu Voinţa Coco­ra. În con­ti­nu­a­re, con­du­că­to­rii gru­pă­rii din Man­ga­lia au anu­nţat că, pen­tru anul vii­tor, se doreş­te pro­mo­va­rea în Liga a II‑a.

A fost o mun­că foar­te grea, dar ne simţim împli­ni­ţi, în ciu­da fap­tu­lui că a tre­bu­it să o luăm de la capăt, din Liga a IV‑a, cu jucă­tori expe­ri­men­ta­ţi. Am reu­şit să pro­mo­văm şi spe­răm să o ţinem tot aşa, la anul să ne bucu­răm pen­tru pro­mo­va­rea în Liga a II‑a. Dorim să mai adu­cem jucă­tori pen­tru a putea ata­ca urmă­toa­rea pro­mo­va­re.

În legă­tu­ră cu buge­tul, sun­tem încă în dis­cu­ţii cu Pri­mă­ria Man­ga­lia. Pe vii­tor, va exis­ta un con­tract de aso­ci­e­re, deo­a­re­ce auto­ri­tă­ţi­le loca­le ne vor susţi­ne pen­tru a putea rea­li­za acest obiec­tiv. Lotul actu­al nu va suferi modi­fi­cări majo­re. În schimb, vom aco­peri anu­mi­te pos­turi defi­ci­ta­re, iar alte pos­turi le vom dub­la. Avem o cola­bo­ra­re strân­să cu cei de la Aca­de­mia Hagi, de unde ne vom lua tineri jucă­tori”, a decla­rat preşe­din­te­le Cal­la­tis Man­ga­lia, Ale­xan­dru Luchi­ci.

Pen­tru moment, jucă­to­rii au pri­mit o mini vacanţă de două săp­tămâni. Reu­ni­rea lotu­lui este pro­gra­ma­tă pe data de 8 iulie.

Este un pas mic făcut, pen­tru că urmea­ză o nouă pro­vo­ca­re în Liga a III‑a. Noi spe­răm ca, în vară, după ce înce­pem pre­gă­ti­ri­le, să avem un lot cât mai com­pe­ti­tiv ca să putem ata­ca pro­mo­va­rea”, ne‑a spus şi antre­no­rul nou-pro­mo­va­tei, Mugu­rel Cor­nă­ţea­nu.

http://www.cugetliber.ro/stiri-sport-callatis-2012-mangalia-urmatorul-obiectiv-promovarea-in-liga-a-ii-a-180281

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele