Bani de la stat pentru femeile de afaceri

0
230

Bani de la stat pen­tru feme­i­le de afa­ceri. Maria Gra­pini: Se sim­te nevo­ia antre­pre­no­ri­a­tu­lui feminin.

În mai puţin de două săp­tămâni, feme­i­le care vor să îşi des­chi­dă o afa­ce­re vor putea obţi­ne finanţa­re de 10 mii de euro de la stat.  Pro­gra­mul nu are limi­tă de vâr­stă, iar pen­tru a apli­ca, este nevo­ie de un plan de afa­ceri care va fi eva­lu­at electronic.

Minis­trul dele­gat pen­tru IMM-uri, Maria Gra­pini, a expli­cat cum poa­te fi acce­sa­tă aceas­tă finanţa­re neram­bu­r­sa­bi­lă, în direct, la Antena3, în emi­siu­nea “Inco­me” rea­li­za­tă de Adri­an Măniuţiu.

Con­ti­nu­a­rea, pe antena3.ro, 29.06.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply