RECORDUL celui mai mare steag din lume

0
231

Ves­tea recor­du­lui sta­bi­lit pe Aero­dro­mul de la Clin­ceni a făcut încon­ju­rul lumii. Pre­sa inter­na­ţio­na­lă a anu­nţat că în Româ­nia s‑a măsu­rat cel mai mare steag din lume.

BBC anu­nţă că Româ­nia a intrat în Car­tea Recor­du­ri­lor, cu un steag gigan­tic. 200 de oameni au desfă­şu­rat pe aero­dro­mul de la Clin­ceni stea­gul des­pre care GUINESS WORLD RECORDS spu­ne că e cel mai mare făcut vreo­da­tă, spu­ne pos­tul bri­ta­nic pe pagi­na sa onli­ne.

Vă invi­tăm să citi­ţi arti­co­lul inte­gral pe Antena3.ro, Marţi, 28 mai 2013.

Foto: Bogdan Cristel/Reuters/INTACT IMAGES.

Mulţu­mim, Ante­na 3 !!!

BRAVO, ROMÂNIA !!!

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply