Pragul pentru Apocalipsă a fost atins. Omenirea poate dispărea în următorii ani

0
188

Oame­nii de ști­in­ță aver­ti­zea­ză că nive­lul celui mai impor­tant gaz cu efect de seră din atmosfe­ră, dio­xi­dul de car­bon, a depă­șit pra­gul temut de 400 de păr­ți per mili­on. Nive­lul nu a mai fost întâl­nit pe Ter­ra decât în urmă cu trei mili­oa­ne de ani. Cer­ce­tă­to­rii pre­co­ni­zea­ză con­se­cin­țe dez­as­tru­oa­se atât asu­pra cli­ma­tu­lui cât și asu­pra nive­lu­lui ocea­nu­lui pla­ne­tar.

Pragul pentru Apocalipsa a fost atins. Omenirea poate dispărea în următorii ani

Sim­bo­li­zea­ză că, până acum, am eşu­at lamen­ta­bil în efor­tu­ri­le de a rezol­va aceas­tă pro­ble­mă”, a comen­tat Pie­ter P. Tans, coor­do­na­to­rul pro­gra­mu­lui de moni­to­ri­za­re de la Natio­nal Ocea­nic and Atmos­phe­ric Admi­nis­tra­tion, care a efec­tu­at noua măsu­ră­toa­re, scrie New York Times, citat de site-ul descoperă.ro.

Ral­ph Kee­ling, coor­do­na­to­rul unui pro­gram de moni­to­ri­za­re de la Scri­pps Insti­tu­tion of Ocea­no­gra­phy, din San Die­go, afir­mă că “vom pier­de în scurt timp ori­ce şan­să de a menţi­ne cli­ma­tul în limi­te­le pe care până acum le-am defi­nit ca tole­ra­bi­le pen­tru ome­ni­re”.

Citi­ţi mai mult pe dcnews.ro, dumi­ni­că, 12 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply