Originea sărbătorii Sfintelor Paşti

0
156

Deo­a­re­ce Invi­e­rea din morti a Dom­nu­lui Iisus Hris­tos este sem­nul biru­in­tei Sale si garan­tia man­tu­i­rii noas­tre, era firesc ca inca de la ince­put come­mo­ra­rea aces­tei invi­eri sa con­sti­tu­ie una din­tre sar­ba­to­ri­le cele mai impor­tan­te ale cres­ti­na­ta­tii. La cate­va zile dupa intra­rea Sa solem­na in Ieru­sa­lim, Man­tu­i­to­rul a fost jude­cat si ras­tig­nit, a murit pe cru­ce si a fost pus in mor­mant. Dupa trei zile, adi­ca dumi­ni­ca dis-de-dimi­ne­a­ta, El a invi­at ca un biru­i­tor, cu pute­rea dum­ne­zei­rii Sale, ca sa impli­neas­ca Scrip­tu­ra si cele hota­ra­te de ico­no­mia divi­na pen­tru man­tu­i­rea nea­mu­lui ome­nesc.

Cul­tul cres­tin, inde­o­se­bi cel orto­dox, impli­ne­ste prin aceas­ta “a sam­be­te­lor impa­ra­tea­sa si doam­na, al praz­ni­ce­lor praz­nic si sar­ba­toa­re a sar­ba­to­ri­lor”, nu numai o sim­pla come­mo­ra­re isto­ri­ca, ci retra­ies­te intrea­ga dra­ma zgu­du­i­toa­re a mor­tii si invi­e­rii lui Hris­tos, ca prin aceas­ta cres­ti­nii sa-si insu­seas­ca inva­ta­tu­ra Dom­nu­lui si lucra­rea man­tu­i­toa­re a Fiu­lui lui Dum­ne­zeu intru­pat. Acest carac­ter spe­cial al sar­ba­to­rii invi­e­rii Dom­nu­lui nos­tru Iisus Hris­tos se obser­va foar­te bine in slu­j­be­le lega­te de aceas­ta sar­ba­toa­re.

Mai mult, pe crestinortodox.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele