MESAJUL PF Daniel, în Pastorala de Paşti

0
230

Patri­ar­hul Bise­ri­cii Orto­do­xe Româ­ne, Prea­fe­ri­ci­tul Părin­te Daniel, îndeam­nă cre­din­cioşii, în Pas­to­ra­la de Paşti de anul aces­ta, să facă bine ori­un­de pot, “pur­tând, în suflet şi în fap­te, lumi­na Cru­cii şi bucu­ria Învierii!”.

PF Daniel vor­beş­te, în mesa­jul său de Paşti, des­pre fap­tul că mulţi oameni poar­tă, astăzi, “cru­cea sufe­rinţei, din cau­za înmulţi­rii păca­te­lor, a pati­mi­lor ego­is­te şi a rele­lor de tot felul, din cau­za lăco­mi­ei sau zgâr­ce­ni­ei uno­ra şi a sără­ci­ei alto­ra, a vio­lenţei în fami­lie şi în soci­e­ta­te, a nedrep­tă­ţii şi nepă­să­rii, a boli­lor şi sin­gu­ră­tă­ţii, a cer­tu­ri­lor în fami­lie şi a divorţu­ri­lor, a pără­si­rii copi­i­lor şi bătrâ­ni­lor ş.a”, sub­li­ni­ind că, “în aceas­tă pri­vinţă, se ade­ve­resc cuvin­te­le Mân­tu­i­to­ru­lui Hris­tos că «Din pri­ci­na înmulţi­rii fără­de­le­gii, iubi­rea mul­to­ra se va răci» (Matei 24, 12)”.

Con­ti­nu­a­rea, pe mediafax.ro, Vineri, 3 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply