Mangalia — Lucrări de infrastructură

0
227

Pri­mă­ria Man­ga­lia a fina­li­zat, zile­le tre­cu­te, lucră­ri­le de pie­tru­i­re a 18 străzi de pământ din car­ti­e­re­le Dobro­gea I şi Dobro­gea II. Potri­vit repre­zen­tanţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le, pie­tru­i­rea celor 18 străzi face par­te din­tr-un pro­gram mai amplu de ame­na­ja­re a tra­mei stra­da­le din cele două cartiere.

În Dobro­gea I şi II s‑au con­stru­it case în urmă cu şap­te ani, dar, de atunci şi până acum, nimeni nu a făcut nimic pen­tru intro­du­crea uti­li­tă­ţi­lor”, au spus repre­zen­tanţii admi­nis­tra­ţi­ei locale.

În altă ordi­ne de idei, Pri­mă­ria Man­ga­lia le dă o ves­te bună tutu­ror şofe­ri­lor din loca­li­ta­te, deo­a­re­ce, în peri­oa­da urmă­toa­re, admi­nis­tra­ţia loca­lă va înce­pe o amplă cam­pa­nie de plom­ba­re a celor mai impor­tan­te arte­re din oraş.

Sunt străzi care s‑au dete­ri­o­rat în iar­na tre­cu­tă şi, de ace­ea, tre­bu­ie să dema­răm acest pro­gram de astu­pa­re a gro­pi­lor din caro­sa­bil, pen­tru ca şofe­rii să nu-şi rupă maşi­ni­le pe stră­zi­le din oraş”, au spus sur­se din cadrul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, care au adă­u­gat că pro­gra­mul de plom­ba­re a stră­zi­lor va dura până la înce­pu­tul lunii iunie. (T.I.)

Telegrafonline.ro, Marti, 14 Mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply