Mangalia — Eveniment cultural dedicat Zilei Internaţionale a Copilului

0
187

Com­ple­xul Cul­tu­ral “Cal­la­tis” orga­ni­zea­ză sâm­bă­tă, 1 iunie 2013, înce­pând cu ora 12.00, la sedi­ul Casei de Cul­tu­ră Man­ga­lia, eve­ni­men­tul cul­tu­ral “Culo­ri­le copi­lă­ri­ei”, ce mar­chea­ză  Ziua Inter­na­ţio­na­lă a Copilului.

Eve­ni­men­tul va debu­ta cu ver­ni­sa­rea unei expo­zi­ţii ine­di­te a ele­vi­lor de la Cen­trul Muni­ci­pal de Cre­a­ţie al Copi­i­lor din Kavar­na (Bul­ga­ria), orga­ni­za­tă în par­te­ne­ri­at cu Clu­bul Rota­ry Man­ga­lia şi Clu­bul Rota­ry Kavarna.

Copi­lă­ria va fi săr­bă­to­ri­tă şi prin dans şi muzi­că  în cadrul unui spec­ta­col, care va înce­pe de la ora 13.00, unde vor evo­lua tru­pe­le de dans din Man­ga­lia: “DANS ART”, core­graf Oana Pen­cea, “EASY DANCE STUDIO”, core­graf Tibe­riu Andri­eş şi ansam­blu­ri­le de dans popu­lar “Mugu­ra­şii” şi “Muguri de fol­clor”, îndru­mă­tor prof. Geor­gi­a­na Simionov.

Pe sce­nă vor evo­lua şi soli­ş­tii Cer­cu­lui Mili­tar Man­ga­lia: Eve­li­na Băla­ş­ca, Ale­xan­dra Stan, Sara Buzea, Rober­ta Cojan, Şte­fa­na Petrea, Andra­da Popa, Mădă­li­na Huţu­pa­şu coor­do­na­ţi de prof. Mari­us Chir­cu şi fra­ţii Anas­ta­sia şi Andrei Lăcă­tuş de la Şcoa­la gene­ra­lă Nr.3 Mangalia.

Eve­ni­men­tul îşi pro­pu­ne să ofe­re o alter­na­ti­vă de petre­ce­re a Zilei Copi­lu­lui. Mani­fes­ta­rea este des­chi­să publi­cu­lui larg, ast­fel că toţi părinţii şi copi­ii din Man­ga­lia sunt aştep­ta­ţi de 1 Iunie la Casa de Cul­tu­ră din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral “Cal­la­tis” .

Joi, 30.05.2013, direc­to­rul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral “Cal­la­tis”, dr. Tatia­na Odobescu.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply