Mangalia are un campion mondial la kempo!

0
201
Ionuţ Florin Budeanu a dat lovitura în Antalya.

Spor­ti­vul Ionuţ Flo­rin Budea­nu, de la Wushu MAXX Man­ga­lia, a câş­ti­gat meda­lia de aur la Cam­pi­o­na­tul Mondi­al de Kem­po indi­vi­du­al & Cupa Mondi­a­lă „Under 16”, tur­neu desfă­şu­rat, zile­le tre­cu­te, în Anta­lya (Tur­cia).  Mân­dru că a reu­şit să ridi­ce dra­pe­lul Româ­ni­ei pe cea mai îna­l­tă treap­tă, Budea­nu a spus că a fost o com­pe­ti­ţie grea, cu con­cu­renţi puter­nici, dar expe­rienţa dobân­di­tă în nume­roa­se­le con­cur­suri din cei 12 ani de acti­vi­ta­te spor­ti­vă i‑a asi­gu­rat vic­to­ria.

Am înce­put să prac­tic acest sport la doar 5 ani, pen­tru că eram prea ener­gic, şi nu am regre­tat nici­o­da­tă ale­ge­rea făcu­tă. Dacă nu îmi plă­cea, renu­nţam demult! E nevo­ie de seri­o­zi­ta­te, mult efort, dar m‑a aju­tat foar­te mult în via­ţă, mi‑a dat sta­bi­li­ta­te, matu­ri­ta­te şi un scop de urmat”, a decla­rat cam­pi­o­nul des­pre kem­po, el trans­mi­ţând tine­ri­lor de vâr­sta sa şi un mesaj: „Le reco­mand acest sport sau ori­ce altă for­mă de sport, dar să‑l prac­ti­ce cu pasiu­ne, cu dăru­i­re. Eu nu m‑am gân­dit la o carie­ră sau la sigu­ranţa mea pe străzi când m‑am înscris, dar mi-am con­stru­it o carie­ră şi fac ceea ce îmi pla­ce. Sunt noro­cos!”.

Citi­ţi arti­co­lul inte­gral în Cugetliber.ro, mier­curi, 8 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply