Ferma de familie demarează în curând. Cum poţi lua 50.000 de euro nerambursabili. Interviu

0
122
Ferma de familie demareaza in curand. Cum poti lua 50.000 de euro nerambursabili Interviu

De luna vii­toa­re, per­soa­ne­le si soci­e­ta­ti­le inte­re­sa­te de infi­in­ta­rea unei fer­me de fami­lie vor putea acce­sa pana la 50.000 de euro in cadrul unui nou pro­gram dezvol­tat de Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii si Dezvol­ta­rii Rura­le (MADR).

 In con­tex­tul in care demer­su­ri­le pen­tru lan­sa­rea pro­gra­mu­lui se afla pe ulti­ma suta de metri, minis­trul Agri­cul­tu­rii, Daniel Con­stan­tin, a expli­cat pen­tru Ziare.com aspec­te lega­te de pro­ce­du­ra prin care suma neram­bu­r­sa­bi­la poa­te fi acce­sa­ta, de spe­ci­fi­ca­ti­i­le fon­du­lui spe­cial de cre­di­ta­re care urmea­za a fi infi­in­tat de minis­ter, pre­cum si alte deta­lii impor­tan­te pen­tru vii­to­rii bene­fi­ci­ari.

Sco­pul masu­rii este de a trans­for­ma fer­me­le de semi-sub­zis­ten­ta in fer­me comer­ci­a­le, care, pe lan­ga asi­gu­ra­rea auto­con­su­mu­lui, vor putea iesi pe pia­ta cu pro­du­se­le obti­nu­te in cadrul fer­mei de fami­lie, a sus­ti­nut minis­trul.

Vă invi­tăm să citi­ţi inter­vi­ul în ziare.com, mier­curi, 15 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele