E timpul să fim ALTFEL !

0
278

În cadrul Săp­tămâ­nii Naţio­na­le a Voluntariatului,

Aso­ci­a­ţia de părinţi a Şco­lii “Gala Galac­tion” din Mangalia

vă invi­tă la

Semi­na­rul GRATUIT

E timpul să fim Altfel”

Marţi, 14 mai 2013, Hotel Pre­si­dent, Sala de con­fe­rinţe, ore­le 18,00 — 20,00.

Invi­tat spe­cial, Ben Kubassek.

Om de afa­ceri, autor şi vor­bi­tor, Ben are o boga­tă expe­rienţă în pro­gra­me de volun­ta­ri­at la nivel naţio­nal şi internaţional.

Volun­ta­ri­a­tul ne adu­ce împre­u­nă, mai aproa­pe unii de alţii !

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply