Blocurile din Mangalia, incluse într-un program de mansardare

0
75
Booking.com
Primul pe listă, Căminul CP5, va avea parcare şi spaţiu de joacă pentru copii.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu a decla­rat că, prin­tre pri­o­ri­tă­ţi­le pe care le are în vede­re în aceas­tă peri­oa­dă, se află man­sar­da­rea cămi­nu­lui CP5, aflat la intra­rea în muni­ci­piu. Este vor­ba des­pre un pro­iect amplu ce se va deru­la în întreg muni­ci­pi­ul şi care va debu­ta cu CP5, având în vede­re aspec­tul ine­ste­tic pe care‑l are.

Avem în vede­re atât man­sar­da­rea cămi­nu­lui, cât şi rea­bi­li­ta­rea aces­tu­ia. De ase­me­nea, vom ame­na­ja în apro­pi­e­re un spa­ţiu de joa­că şi o par­ca­re, pen­tru a schim­ba aspec­tul zonei. Aco­lo unde man­sar­da­rea nu va fi posi­bi­lă, vor fi repa­ra­te faţa­de­le. Pe de altă par­te, vor fi exe­cu­ta­te lucrări de rea­bi­li­ta­re a ilu­mi­na­tu­lui public. În acest fel, faţa ora­şu­lui va fi schim­ba­tă în bine.  Nu în ulti­mul rând, vor fi îngro­pa­te cablu­ri­le care impri­mă car­ti­e­re­lor un aspect neîn­gri­jit”, a decla­rat pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Edi­lul a mai pre­ci­zat fap­tul că i‑a atenţio­nat pe agenţii eco­no­mici să îngri­jeas­că spa­ţi­i­le verzi din faţa uni­tă­ţi­lor pe care le deţin, în acest sens, exis­tând şi un regu­la­ment din care nu lip­sesc san­cţiu­ni­le.

Nu mai vreau să văd maga­zi­ne­le aco­pe­ri­te cu vege­ta­ţie lăsa­tă să cre­as­că hao­tic si nici gunoa­ie dez­or­ga­ni­za­te. Într‑o pri­mă eta­pă, i‑am rugat fru­mos pe între­prin­ză­tori să se con­for­meze, apoi le vom tri­mi­te soma­ţii şi abia după ace­ea îi vom amen­da. Nu dorim să avem drept obiec­tiv rea­li­za­rea unei anu­mi­te nor­me de amenzi, dar nici nu putem tole­ra la nesfârşit indi­fe­renţa”, a mai spus pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Edi­tia de Sud, Marti, 14 mai 2013.

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele