Recompense financiare pentru vârstnicii Mangaliei

0
196

Auto­ri­tă­ţi­le loca­le din Man­ga­lia au ofe­rit, joi, per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce din loca­li­ta­te diplo­me de onoa­re, buche­te de flori şi un aju­tor finan­ci­ar. Con­form unor hotă­râri ale CL Man­ga­lia, cetă­ţe­nii ora­şu­lui, care au ajuns la o vâr­stă ono­ra­bi­lă, sunt recom­pen­sa­ţi, lunar, de către muni­ci­pa­li­ta­te.

În acest sens, apro­xi­ma­tiv 40 de vâr­st­nici s‑au bucu­rat de aju­to­rul auto­ri­tă­ţi­lor loca­le după cum urmea­ză: 26 de per­soa­ne care au împli­nit 70 de ani au pri­mit câte 350 de lei, iar alte 8 per­soa­ne care au împli­nit 80, 85 şi 90 de ani au pri­mit câte 400 de lei.

De ace­ea­şi sumă au bene­fi­ci­at şi două fami­lii care au ajuns la 50 de ani de la căsă­to­rie.

Joi, 25 apri­lie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply