Tatiana Odobescu a fost numită în funcția de manager al Centrului Cultural ”Callatis”

0
157
Premieră „Editia de Sud“:

Pe sur­se, am fost anun­țați că, în cur­sul zilei de marți 16 apri­lie a.c., pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu ar fi numit‑o pe Tatia­na Odo­bes­cu mana­ger al nou înfi­in­ța­tu­lui Cen­tru Cul­tu­ral ”Cal­la­tis”.

Insti­tu­ția a apă­rut o dată cu uni­rea insti­tu­ți­i­lor publi­ce de cul­tu­ră din oraș, sub o sin­gu­ră umbre­lă, pen­tru o mai bună coor­do­na­re a aces­to­ra. De alt­fel, Tatia­na Odo­bes­cu a deți­nut mai bine de 5 ani, func­ția de direc­tor al Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie ”Cal­la­tis”, ast­fel că nu‑i va fi difi­cil să admi­nis­tre­ze insti­tu­ți­i­le de cul­tu­ră din oraș. Este vor­ba des­pre Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă, Bibli­o­te­ca Fran­ce­ză, Casa de Cul­tu­ră, dar și Muze­ul de Arhe­o­lo­gie.

Vom reve­ni.

Edi­tia de Sud, Mier­curi, 17.04.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele