Morcovul, un posibil leac pentru cancerul de prostată

0
284

Morco­vul este noua armă în răz­bo­i­ul împo­tri­va can­ce­ru­lui de pros­ta­tă, con­form unui stu­diu coor­do­nat de pro­fe­so­rul Nor­man Mai­tland de la Uni­ver­si­ta­tea din York, infor­mea­ză Dai­ly Mail.

Con­clu­zia aces­tui stu­diu este că o die­tă boga­tă în vita­mi­na A poa­te repre­zen­ta che­ia în vin­de­ca­rea aces­tei boli pen­tru că o face mai uşor de tratat.

Con­form cer­ce­tă­to­ri­lor, aci­dul reti­no­ic, o sub­stanţă rezul­ta­tă din sin­te­za vita­mi­nei A, poa­te redu­ce abi­li­ta­tea celu­le­lor can­ce­roa­se de a inva­da ţesu­tu­ri­le învecinate.

Citi­ti arti­co­lul inte­gral pe AGERPRES.ro, Joi, 18 Apri­lie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply