Un spectacol inedit, la Muzeul Callatis — DRAGOSTEA ÎN RAMĂ

0
245

La Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia a avut loc, în sea­ra zilei de sâm­bă­tă, 23 mar­tie, un spec­ta­col ine­dit inti­tu­lat „Dra­gos­tea în ramă”. Spec­ta­co­lul a con­stat în des­chi­de­rea unei expo­zi­ții de pic­tu­ră, al cărei autor este Gabriel Tora și în inter­pre­ta­rea a două pie­se de tea­tru: „Echi­voc”, de Dumi­tru Solo­mon, și „Doam­na și subre­ta”, de Noel Cla­ra­só. Au inter­pre­tat tine­rii Tea­tru­lui „Tha­li­a­mar”: Ana Maria Tudor, Iuli­a­na Xenia Turony, Cos­mi­na Cob­za­ru, Maria Maxim, Cris­ti­na Cuto­vea­nu, Lui­za Luca, Roxa­na Nea­gu și Laur Hor­neț. Pie­se­le au fost puse în sce­nă de Aura Mir­cea Stu­pa­ru, coor­do­na­to­rul Tea­tru­lui „Tha­li­a­mar”.

Am vrut să mar­căm Ziua Mondi­a­lă a Tea­tru­lui, care este săr­bă­to­ri­tă în pes­te o sută de țări ale lumii, în ziua de 27 mar­tie. De ase­me­nea, am dorit să atra­gem cetă­țe­nii Man­ga­li­ei să vadă, pe lân­gă pie­se­le de tea­tru, patri­mo­ni­ul arhe­o­lo­gic al Muze­u­lui Cal­la­tis. Spre sur­prin­de­rea noas­tră, sala a deve­nit neîn­că­pă­toa­re, iar tine­rii actori și-au inter­pre­tat rolu­ri­le cu un talent deo­se­bit, stâr­nind ropo­te de apla­u­ze. A fost un moment artis­tic apar­te, deru­lat într-un spa­țiu necon­ven­țio­nal, unde, din recu­zi­tă, au făcut par­te și expo­na­te­le muze­u­lui cal­la­tian”, a decla­rat direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC.

Dumi­ni­că, 24.03.2013.

Gale­rie foto:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply