Tur-operatorii germani vor fi invitaţi să viziteze România

0
197

AGERPRES: Buge­tul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei va fi supli­men­tat în 2014, pe com­po­nen­ta turism, pen­tru inse­rţia Româ­ni­ei în cata­lo­a­ge­le mari­lor tur-ope­ra­tori ger­mani, inclu­siv TUI, iar auto­ri­tă­ţi­le româ­ne îi vor invi­ta pe aceş­tia, în iunie 2013, la un tur al celor mai impor­tan­te obiec­ti­ve turis­ti­ce din ţară, a decla­rat pen­tru AGERPRES minis­trul dele­gat pen­tru IMM, Medi­ul de Afa­ceri şi Turism, Maria Gra­pini, mier­curi, la Târ­gul Inter­na­ţio­nal de Turism Ber­lin 2013.

Con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui, pe AGERPRES, Mier­curi, 06 Mar­tie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply