Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, se întâlneşte cu reprezentanţii Asociaţiilor de Proprietari

0
160

Anunț de pre­să:

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, se întâl­neş­te, joi, 7 mar­tie, cu repre­zen­tanţii Aso­ci­a­ţi­i­lor de Pro­pri­e­tari din loca­li­ta­te, pen­tru a dez­ba­te pro­ble­me de actu­a­li­ta­te pri­vind comu­ni­ta­tea loca­lă.

Dis­cu­ţi­i­le se vor desfă­şu­ra în incin­ta Casei de Cul­tu­ră, înce­pând cu ora 10.30.

Mier­curi, 6 mar­tie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply