Ponta: Nu există vreo dovadă că tehnologia de explorare a gazelor de şist afectează mediul

0
120

AGERPRES: Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a decla­rat vineri că, până la ora actu­a­lă, nu exis­tă dovezi şti­inţi­fi­ce că teh­no­lo­gia de explo­ra­re a gaze­lor de şist afec­tea­ză medi­ul.

Nu tra­tez în glu­mă îngri­jo­ră­ri­le pri­vind medi­ul şi efec­te (n.r. explo­ră­ri­lor) pe ter­men mediu şi lung. Le tra­tez foar­te seri­os, citesc tot ce apa­re din punct de vede­re şti­inţi­fic şi până în acest moment nu exis­tă niciun fel de dova­dă că aces­te tip de teh­no­lo­gie afec­tea­ză medi­ul. Însă tre­bu­ie să fii foar­te atent şi să vezi, să vezi ce se întâm­plă în Ame­ri­ca, unde deja se exploa­tea­ză pe sca­ră foar­te lar­gă, să vezi ce se întâm­plă în alte ţări”, a spus Vic­tor Pon­ta, la B1 TV.

Citiți arti­co­lul inte­gral pe AGERPRES, Sâm­bă­tă, 02 Mar­tie 2013.

(Foto: AGERPRES).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply