Mărțișorul — obiceiuri de Mărțișor

0
325

La sfar­si­tul seco­lu­lui al XIX-lea, copii, fete si baieti fara deo­se­bi­re, pri­meau de la parin­ti in dimi­ne­a­ta zilei de 1 mar­tie, ina­in­te de rasa­ri­tul soa­re­lui, un mar­ti­sor. De aces­ta se aga­ta o mone­da de argint sau de aur, se pur­ta legat la mana, prins in piept sau la gat.

El era scos, in func­tie de zona etno­gra­fi­ca, la o anu­mi­ta sar­ba­toa­re a pri­ma­ve­rii (Maci­nici, Flo­rii, Pas­te, Armin­deni) sau la inflo­ri­rea unor arbusti si pomi fruc­ti­feri (maces, porum­bar, tran­da­fir, padu­cel, visin, zar­zar, cires etc.) si aga­tat pe ramu­ri­le inflo­ri­te. Se cre­dea ca pur­ta­to­rii mar­ti­so­ru­lui nu vor fi par­li­ti de soa­re pe tim­pul verii, ca vor fi sana­to­si si fru­mo­si ca flo­ri­le, pla­cuti, dra­gas­to­si si noro­co­si, feri­ti de boli si de deochi.

Obi­ce­iul mar­ti­so­ru­lui este o sec­ven­ta a unui sce­na­riu ritu­al de inno­ire a tim­pu­lui si anu­lui, pri­ma­va­ra, la nas­te­rea si moar­tea sim­bo­li­ca a Dochi­ei. Dupa une­le tra­di­tii, firul mar­ti­so­ru­lui, funie de 365 sau 366 de zile, ar fi fost tors de Baba Dochia in timp ce urca cu oile la mun­te. Ase­ma­na­tor Ursi­toa­re­lor care torc firul vie­tii copi­lu­lui la nas­te­re, Dochia toar­ce firul anu­lui.

De la romani si aro­mani, obi­ce­iul mar­ti­so­ru­lui a fost pre­lu­at si de alte popoa­re din cen­trul si sud-estul Euro­pei. Fete­le si une­ori feme­i­le tine­re pur­tau mar­ti­soa­re de 1 mar­tie pen­tru sar­ba­toa­rea veni­rii pri­ma­ve­rii, dar si pen­tru carac­te­rul lor de talis­man solar. (Con­ti­nu­a­rea, pe crestinortodox.ro, 01.03.2013).

Tutu­ror, vă dorim o pri­mă­va­ră fru­moa­să, cu mult noroc și bucu­rii !

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply