Lucrări ENEL. Pericol de pană de curent în sudul litoralului

0
170

Luni, 25 mar­tie 2013, în inter­va­lul orar 8,00 — 17,00, se vor retra­ge din exploa­ta­re două linii de medie ten­siu­ne, din cau­za lucră­ri­lor de moder­ni­za­re în sta­ţia de trans­for­ma­re Nept­un.  În aces­te con­di­ţii, sta­ţi­i­le de trans­for­ma­re: Tăta­ru, Şan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia, Man­ga­lia Nord, Nept­un, Cos­ti­neşti şi Efo­rie, vor fi ali­men­ta­te intr‑o sche­ma de ali­men­ta­re radi­a­lă, cu grad scă­zut de sigu­ranţă.

Echi­pe­le Enel Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea, împre­u­nă cu echi­pe ale con­trac­to­ri­lor vor efec­tua aces­te lucrări, în regim de maxi­mă mobi­li­za­re, pen­tru a redu­ce, pe cât posi­bil, efec­te­le scă­de­rii gra­du­lui de sigu­ranţă în ali­men­ta­rea cu ener­gie elec­tri­că a con­su­ma­to­ri­lor”, pre­ci­zea­ză repre­zen­tanţii ENEL. Prin­ci­pa­le­le loca­li­tă­ţi care ar putea fi afec­ta­te de even­tu­a­le între­ru­peri ale ali­men­tă­rii cu ener­gie elec­tri­că, sunt: Cos­ti­neşti, Nepun, Olimp, Jupi­ter, Venus, Saturn, Cap Auro­ra, 23 August, Dul­ceşti, Peci­nea­ga, Moş­neni, Man­ga­lia, Vama Veche, 2 Mai, Lima­nu, Pom­pe Apă — RAJA — Galeşu, Dul­ceşti, Albeşti, Hagieni şi Şan­ti­e­rul Naval Daewoo Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply