Cinematografele de stat şi grădinile de vară vor fi transferate la primării

0
198

Depu­ta­ţii au decis marţi că toa­te săli­le de cine­ma şi gră­di­ni­le de vară afla­te în pre­zent în admi­nis­tra­rea Regi­ei Auto­no­me Româ­nia-Film vor putea fi tre­cu­te în sub­or­di­nea pri­mă­ri­i­lor. Este vor­ba de 166 ast­fel de spa­ţii, al căror trans­fer a fost blo­cat de Guver­nul Boc în anul 2011, printr‑o ordo­nanţă de urgenţă.

Intenţia este ca aces­te cine­ma­to­gra­fe de stat să trea­că la auto­ri­tă­ţi­le loca­le, pen­tru a‑şi păs­tra des­ti­na­ţia de spa­ţii de cul­tu­ră. Sunt loca­ţii cen­tra­le şi ar tre­bui să rămâ­nă ca spa­ţii exl­cu­siv de cul­tu­ră, a expli­cat pen­tru cotidianul.ro depu­ta­tul PSD Flo­rin Pâsla­ru, secre­tar al Comi­si­ei de cul­tu­ră din Came­ra Deputaţilor.

El a adă­u­gat că, pen­tru a putea pre­lua spa­ţi­i­le res­pec­ti­ve, pri­mă­ri­i­le tre­bu­ie să pre­zin­te Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, RADEF, un pro­iect cu pri­vi­re la acti­vi­tă­ţi­le care se vor desfă­şu­ra în spa­ţi­i­le res­pec­ti­ve. Pâsla­ru a mai spus că ast­fel vor fi evi­ta­te cazu­ri­le de până acum, când Regia a vân­dut ase­me­nea spa­ţii unor inves­ti­tori par­ti­cu­lari care le-au trans­for­mat în maga­zi­ne, fabrici de pâi­ne sau alte afa­ceri care nu au nicio legă­tu­ră cu des­ti­na­ţia ini­ţi­a­lă a locu­ri­lor respective.

Prin votul dat marţi în Ple­nul Came­rei Depu­ta­ţi­lor se revi­ne la legi­sla­ţia din 2008, care dă drep­tul pri­mă­ri­i­lor să pre­ia aces­te spaţii.

sur­sa: cotidianul.ro

Repli­ca, 25.03.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply