A scăzut imprumutul făcut de primărie. Aleşii au aprobat noua suma: 16,2 milioane de lei

0
205

Con­si­li­e­rii locali s‑au reu­nit, astăzi, (marti, 19 mar­tie a.c.)  într‑o şedinţă de înda­tă, în cadrul căre­ia au apro­bat „buge­tul cen­tra­li­zat al cre­di­te­lor exter­ne şi inter­ne pe anul 2013 şi esti­mă­ri­le pen­tru 2014–2016, pre­cum şi lis­ta obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ţii cre­dit“, ală­tu­ri de une­le faci­li­tă­ţi de la pla­ta impo­zi­tu­lui pen­tru pro­pri­e­ta­rii imo­bi­le­lor şi apar­ta­men­te­lor din blo­cu­ri­le de locu­inţe, care au exe­cu­tat pe pro­pria chel­tu­ia­lă lucrări de rea­bi­li­ta­re ter­mi­că.

La pri­mul punct de pe ordi­nea de zi, con­si­li­e­rii locali pre­zenţi la şedinţă au apro­bat cre­di­te­le exter­ne şi inter­ne pe 2013 şi esti­mă­ri­le pen­tru 2014–2016 şi lis­ta obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ţii cre­dit, cu menţiu­nea că împru­mu­tul con­trac­tat, în valoa­re de 16.237.879 lei va fi ram­bu­r­sat în 60 de luni, în rate ega­le, la care se adu­gă dobân­da.

În urmă cu o lună, con­si­li­e­rii apro­bau un împru­mut de la Minis­te­rul Finanţe­lor Publi­ce, de 19,5 mili­oa­ne de lei. Potri­vit pro­iec­tu­lui ini­ţi­at de către pri­ma­rul Cris­ti­an Radu, banii vor fi folo­si­ţi pen­tru achi­ta­rea arie­ra­te­lor înre­gis­tra­te în con­ta­bi­li­ta­tea muni­ci­pa­li­tă­ţii, faţă de fur­ni­zo­rii de bunuri, ser­vi­cii şi lucrări.

Edi­tia de Sud, Marti, 19 mar­tie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply