Întâlniri ale primarului Mangaliei, pe probleme de administrație locală

0
135

Pri­ma­rul Cris­ti­an Radu va avea vineri, 1 mar­tie, înce­pând cu ora 10.30, o întâl­ni­re cu repre­zen­tanţii soci­e­tă­ţi­lor de colec­ta­re a fie­ru­lui vechi, care îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea pe raza muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Dis­cu­ţi­i­le vor avea loc la sedi­ul Poli­ţi­ei Loca­le, din stra­da Del­fi­nu­lui, nr. 1. În ace­ea­şi loca­ţie se va desfă­şu­ra, ulte­ri­or, o între­ve­de­re a pri­ma­ru­lui cu agenţii eco­no­mici care deţin tere­nuri pe cor­do­nul Saturn-Venus.

În ace­ea­şi zi, edi­lul Man­ga­li­ei se va întâl­ni cu locu­i­to­rii din zona Fru­vi­i­leg, înce­pând cu ora 13.00, pre­cum şi cu repre­zen­tanţii Aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari din Nept­un şi Olimp, înce­pând cu ora 14.00. De la ora 16.00, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu va fi pre­zent în sta­ţiu­nea Nept­un pen­tru o întâl­ni­re cu agenţii eco­no­mici din baza­rul “Pri­chin­del”.

Joi, 28 febru­a­rie 2013, Biro­ul de pre­să­al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply