Decizia care va schimba economia globală. Doi giganți şi-ar putea uni forțele

0
158

Lide­rul ame­ri­can Bara­ck Oba­ma a anu­nţat lan­sa­rea nego­ci­e­ri­lor între Sta­te­le Uni­te şi Uniu­nea Euro­pea­nă refe­ri­toa­re la insta­u­ra­rea une­ia din­tre cele mai impor­tan­te zone de liber-schimb din lume.

Decizia care va schimba economia globală. Doi giganți şi-ar putea uni forțele

Am lan­sat dis­cu­ţi­i­le cu pri­vi­re la un acord tran­sa­tlan­tic glo­bal asu­pra come­rţu­lui şi inves­ti­ţi­i­lor cu Uniu­nea Euro­pea­nă deo­a­re­ce un come­rţ liber şi echi­ta­bil de o par­te şi de alta a Atlan­ti­cu­lui va susţi­ne mili­oa­ne de locuri de mun­că ame­ri­ca­ne bine plăti­te”, a decla­rat Oba­ma în cadrul dis­cur­su­lui său pri­vind sta­rea naţiu­nii, scrie antena3.ro.

Ide­ea unui acord de liber-schimb ame­ri­ca­no-euro­pean a căpă­tat un nou avânt de la sfârşi­tu­lui lui 2011, după un eşec al nego­ci­e­ri­lor inter­na­ţio­na­le rea­li­za­te sub egi­da Orga­ni­za­ţi­ei mondi­a­le a Come­rţu­lui (OMC).

Citi­ti arti­co­lul inte­gral pe dcnews.ro, 13 febr.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply